Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

Đăng ngày 23 - 02 - 2022
100%

Ngày 22/02/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 444/KH-SLĐTBXH phát động phong trào thi đua Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển". Cụ thể:

1. Phát động và đẩy mạnh các phòng trào thi đua nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống ngành; tổ chức thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4688/KH-SLĐTBXH ngày 03/12/2021 của Sở về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

2. Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuyển sinh đào tạo nghề cho 50.000 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 68%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 27%; Số lao động được tạo việc làm mới là 25.000 người, trong đó xuất khẩu lao động 2.300 người.

Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2 % (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025); 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất, đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng được trợ giúp kịp thời; cải thiện, nâng cao đời sống cho ngươi cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công; số hóa 30.000 – 35.000 hồ sơ người có công; xây dựng, sửa chữa 10 nghĩa trang liệt sỹ.

Có 79,5% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển lên 91%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 100% trẻ em gặp rủi ro được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời; 100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật; trên 95% thông tin trẻ em được cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở. Trên 70% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản.

Tỷ lệ người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy trên 60%; Tỷ trọng người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện ma túy trong tổng số người nghiện được cai nghiện khoảng 40%; 100% nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

3.Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", “Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)”…

4. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Ngành và của tỉnh.

Tin mới nhất

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “ Doanh...(26/05/2023 10:17 SA)

Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi...(13/04/2022 7:44 SA)

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022(28/02/2022 2:39 CH)

Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025(06/12/2021 3:13 CH)

°
295 người đang online