Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động ngoài nước

Đăng ngày 11 - 03 - 2022
100%

Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ban hành Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 657

Tin mới nhất

Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi...(13/04/2022 7:44 SA)

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Lao động - TBXH(25/03/2022 2:30 CH)

Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022(28/02/2022 2:39 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022(23/02/2022 2:47 CH)

°
1274 người đang online