Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Đăng ngày 23 - 02 - 2022
100%

Ngày 21/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, có 10 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 444

Tin mới nhất

Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi...(13/04/2022 7:44 SA)

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Lao động - TBXH(25/03/2022 2:30 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động ngoài nước(11/03/2022 4:03 CH)

Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022(28/02/2022 2:39 CH)

°
854 người đang online