Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Đăng ngày 09 - 03 - 2022
100%

Ngày 04/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022. Mục đích Kế hoạch đề ra nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, giải pháp về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi nhằm thực hiện bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch xác định 06 nội dung trọng tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 38

Tin mới nhất

Rộn ràng Đêm hội trăng rằm(09/09/2022 1:56 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp năm...(17/08/2022 7:34 SA)

Thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng hành động vì Trẻ em năm 2022(14/06/2022 10:17 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 (16/05/2022 11:08 SA)

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại cho trẻ em(06/05/2022 4:50 CH)

°
792 người đang online