Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Đăng ngày 01 - 04 - 2022
100%

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ngày 31/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 970/KH-SLĐTBXH về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 970

Tin mới nhất

Phát động chiến dịch Thanh tra lao động năm 2018(04/05/2018 8:28 SA)

°
851 người đang online