Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 20 - 05 - 2022
100%

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch phân công rõ trách nhiệm, thời gian, tiến độ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 93

Tin mới nhất

Thông báo việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2...(04/10/2022 3:22 CH)

Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động...(04/10/2022 3:16 CH)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 17/6/2022 của Chính phủ(22/06/2022 2:21 CH)

Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022(22/04/2022 8:43 SA)

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 (20/04/2022 9:37 SA)

°
821 người đang online