Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 5 năm 2022

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
100%

1. Đăng ký xe máy tại công an xã, ôtô tại công an huyện

Theo thông tư 15 của Bộ Công an, từ ngày 21/5, người dân có thể đến công an xã, phường, thị trấn để đăng ký, nhận biển số môtô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Công an cấp xã cũng có thể thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương. Quy định áp dụng đối với xã trong ba năm gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe môtô, xe gắn máy trở lên trong một năm.

Cũng theo thông tư 15, người dân có thể đăng ký, xin cấp biển số ôtô, máy kéo, rơ-moóc tại công an cấp huyện. Trước đây, nhiệm vụ này thuộc Phòng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh, thành phố. Công an cấp huyện chỉ cấp giấy phép cho xe máy. Việc phân cấp sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12.

Bộ Công an cũng cho phép người dân đăng ký, cấp biển số, đăng ký sang tên, đổi chủ qua dịch vụ công của Bộ, hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai thông tin vào tờ khai điện tử và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn qua thư điện tử hoặc tin nhắn để làm thủ tục tại cơ quan đăng ký xe.

2. Tăng mức vay cho học sinh, sinh viên

Thủ tướng vừa có Quyết định số 5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó từ 19/5, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên được tăng từ 2,5 lên 4 triệu đồng mỗi tháng.

Văn bản này cũng sửa đổi đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn. Cụ thể, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật sẽ được tiếp cận với nguồn vốn.

3. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

Thông tư 22 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 16/5 quy định tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Sau khi tăng thêm, mức trợ cấp hàng tháng của quân nhân có đủ 15 năm đến dưới 16 năm phục vụ là 2,031 triệu đồng; 16-17 năm là 2,123 triệu đồng; 17-18 năm là 2,217 triệu đồng, 18-19 năm là 2,309 triệu đồng và 19-20 năm nhận mức 2,4 triệu đồng.

4. Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tư 15/2022 của Bộ Tài chính về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hiệu lực từ ngày 1/5, quy định các điều khoản về hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với người dân.

Theo đó, trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ một lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng mỗi hộ, để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác.

Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề theo quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng. Quy trình, phương thức hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Tin mới nhất

Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan...(08/11/2022 1:52 CH)

Bộ đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV(13/10/2022 3:01 CH)

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (07/10/2022 9:07 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022(30/09/2022 3:55 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022(31/08/2022 3:49 CH)

°
768 người đang online