Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong án phạt về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 06 - 2022
100%

Ngày 13/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2025/SLĐTBXH-GDNN xin ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong án phạt về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 2025 và dự thảo QĐ

Tin mới nhất

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

Dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo...(27/05/2022 2:53 CH)

Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng...(12/04/2022 10:16 SA)

Dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(17/03/2022 8:19 SA)

Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng Khối Văn hóa Xã hội(24/02/2022 2:28 CH)

°
883 người đang online