Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nội dung chi tiết tại đây: NĐ 38

Tin mới nhất

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022(14/06/2022 9:47 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 5 năm 2022(06/05/2022 8:15 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 4/2022(04/04/2022 8:09 SA)

Đề cương tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất...(01/04/2022 2:51 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 3 năm 2022(04/03/2022 2:54 CH)

°
838 người đang online