Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 19 - 08 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh, ngày 17/8/2022,Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn số 3008/HD-SLĐTBXH về quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết tại đây:  HD 3008;  Các biểu mẫu

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với...(29/03/2022 3:19 CH)

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm...(29/03/2022 2:17 CH)

Hội nghị trực tuyến tập huấn Công tác xã hội với trẻ tự kỷ(12/10/2021 8:35 SA)

Trao gạo hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn...(14/09/2021 3:03 CH)

Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021(26/08/2021 9:36 SA)

°
9804 người đang online