Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm, giảm nghèo tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 19 - 08 - 2022
100%

Ngày 12/8/2022, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TU về Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm, giảm nghèo tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết được ban hành với mục tiêu đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu nhân lực có kỹ năng, chất lượng của doanh nghiệp và thị trường lao động, góp phần cải thiện năng suất lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; tạo việc làm gắn với cait hiện nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân; giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

Nội dung chi tiết tại đây: NQ 31

Tin mới nhất

Truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên(02/06/2023 10:25 SA)

Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan...(08/11/2022 1:52 CH)

Bộ đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV(13/10/2022 3:01 CH)

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (07/10/2022 9:07 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022(30/09/2022 3:55 CH)

°
727 người đang online