Thông báo về xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
100%

Ngày 08/9/2022, Sở Lao động - Thương binhv à Xã hội ban hành Thông báo số 3318/TBB-LĐTBXH về việc xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: TB 3318

Tin mới nhất

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023(04/01/2023 3:16 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021(22/09/2022 9:19 SA)

Công khai dự toán ngân sách năm 2022(06/01/2022 11:30 SA)

Kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021(27/09/2021 11:05 SA)

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020(15/09/2021 10:15 SA)

°
732 người đang online