Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 06 - 12 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, ngày 03/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 4688/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 4688

Tin mới nhất

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “ Doanh...(26/05/2023 10:17 SA)

Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi...(13/04/2022 7:44 SA)

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022(28/02/2022 2:39 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022(23/02/2022 2:47 CH)

°
753 người đang online