Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở

100%

1. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Giám đốc

Đoàn Văn Hưng

Điện thoại

02213 830 789 

Địa chỉ

Xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

2. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG

Giám đốc

Hoàng Thế Sơn

Điện thoại

02213 842 009

Địa chỉ

 Đường Văn Miếu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

3. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG TÂM THẦN KINH

Giám đốc

Lê Xuân Trường

Điện thoại

02213 627 367

Địa chỉ

Xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

4. TRƯỜNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ DẠY NGHỀ CHO NKT KHOÁI CHÂU

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lan

Điện thoại

02213 911 729

Địa chỉ

Số 27, Đường Triệu Quang PhụcThị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

5. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Giám đốc

Đặng Thái Quyên

Điện thoại

02213 600 126

Địa chỉ

Số 303, Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên

6. TRƯỜNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ DẠY NGHỀ CHO NKT TIÊN LỮ

Phó Hiệu trưởng

Hoàng Văn Phong

Điện thoại

0321.3863.379 

Địa chỉ

Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

7. CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY

Giám đốc

Nguyễn Đức Hùng

Điện thoại

02213 602 368

Địa chỉ

Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở

°
128 người đang online