620 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
575/SLĐTBXH-GDNN 23/02/2021 Về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2021
571/QĐ-UBND 09/02/2021 Quyết định công bố kết quả xếp loại đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đơn vị địa phương trên điạ bàn tỉnh Hưng Yên
551/KH-SLĐTBXH 09/02/2021 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021
1053/QĐ-BYT 06/02/2021 Về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng
02/CT-UBND 22/01/2021 Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.
2938/QĐ-UBND 18/12/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
3226/SLĐTBXH-VP 01/12/2020 Về việc phối hợp thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên
137/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Quy định về quản lý, sử dụng pháo
139/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
3166/BC-SLĐTBXH 26/11/2020 BC kết quả công tác lĩnh vực Nội vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
3122/KH-LĐTBXH 24/11/2020 KH tổ chức Hội thi học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°