Tăng cường vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp

Để chủ động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn về tăng cường công tác vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động; tăng cường thanh tra các cơ sở sản xuất giầy da có sử dụng dung môi hữu cơ; nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về vệ sinh lao động tại các cơ sở có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, huấn luyện cho người sử dụng lao động, người lao động trong các cơ sở lao động về quản lý vệ sinh lao động; chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; các biện pháp sơ, cấp cứu tai nạn lao động. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở lao động củng cố và hoàn thiện bộ phận y tế cơ sở; tăng cường công tác tự kiểm tra về vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; tổ chức, bố trí, sắp xếp thời giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý; tổ chức huấn luyện về vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp và sơ, cấp cứu cho người lao động; thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động định kỳ, lập hồ sơ vệ sinh lao động của đơn vị, không ngừng cải thiện điều kiện lao động, giảm tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại, tăng cường hệ thống thông gió tại các nhà xưởng, bố trí đủ nước uống, nước sạch cho người lao động…; thực hiện khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.
UBND tỉnh cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tăng cường triển khai công tác vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp đối với người lao động trên địa bàn tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

http://baohungyen.vn/