Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 1.8.2019 của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019, thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tiến hành niêm yết danh sách, thẩm định, phúc tra kết quả điều tra, rà soát của các thôn, tổ dân phố… 

Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Trung Dũng (Tiên Lữ)

Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Trung Dũng (Tiên Lữ)


Tại thành phố Hưng Yên, thời điểm này công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai tích cực. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố, khi thu thập thông tin, xác định tiêu chí theo chuẩn nghèo đa chiều của hộ gia đình, điều tra viên rà soát nhiều lần và có sự kiểm tra chéo. Rút kinh nghiệm từ những năm trước và điều tra viên được tham gia tập huấn nên bảo đảm đúng tiến độ rà soát... Đồng chí Hoàng Thị Minh Nghĩa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: Trong quá trình thu thập thông tin, các điều tra viên của các phường, xã đến từng hộ nằm trong danh sách rà soát sơ bộ để khai thác thông tin, quan sát thực tế, thậm chí tìm hiểu thêm từ những hộ lân cận để việc bình xét, chấm điểm được chính xác, khách quan hơn. 
 
Tại huyện Phù Cừ, căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh và công văn hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện đã ban hành kế hoạch; các ngành chức năng và mỗi địa phương tuyên truyền, tổ chức thực hiện đúng tiến độ. Thời điểm này, các xã, thị trấn của huyện đã thực hiện xong việc tổ chức họp dân, thống nhất kết quả rà soát, niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận  nghèo và đang thẩm định danh sách của các xã, thị trấn… Ông Hoàng Văn Khoa, một người dân ở xã Minh Tân (Phù Cừ) cho biết: Hàng năm thôn đều dán công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn bảo đảm công khai, công bằng và dân chủ. Tôi mong nhà nước có thêm chính sách để họ sớm thoát nghèo. 


Còn tại huyện Yên Mỹ, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã, thị trấn được huyện chỉ đạo rất sát sao. Đến thời điểm này toàn huyện đã tổ chức 85 cuộc họp dân. Sau kết quả họp dân, 100% số thôn, khu phố đều niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nhà văn hóa các thôn. Cùng với việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trong năm nên các phiếu điều tra được ghi chép cụ thể chi tiết. 


Theo quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố đang thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để bảo đảm việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chính xác, Ban chỉ đạo Dạy nghề, Việc làm và Giảm nghèo tỉnh đã tiến hành kiểm tra ở 10/10 huyện, thị xã, thành phố; mỗi địa phương kiểm tra xác suất 2 xã, phường, thị trấn và mỗi đơn vị cấp xã kiểm tra từ 15 - 20 hộ. Những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp thì đoàn kiểm tra thực tế 100% số hộ trong danh sách... Tổng hợp bước đầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh cho thấy các địa phương tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc rà soát, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan... 


Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn hiện tượng bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa đúng quy định, phiếu điều tra điền chưa đầy đủ thông tin, tẩy xóa, thiếu chữ ký, chưa có xác nhận của UBND cấp xã... Nguyên nhân là do trình độ nhận thức, năng lực của một số trưởng thôn còn hạn chế, lúng túng khi triển khai thực hiện; một số hộ không muốn thoát nghèo vì muốn hưởng các chính sách trợ giúp xã hội dẫn đến cung cấp thông tin thiếu chính xác, nhất là trong việc cung cấp thông tin về mức thu nhập. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Với những tồn tại, thiếu sót trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu, hướng dẫn địa phương khắc phục. Những hộ không bảo đảm tiêu chí sẽ tuyên truyền, vận động để họ tự rút khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; thậm chí phải kiên quyết loại khỏi danh sách những hộ không đủ tiêu chí theo quy định để khi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được công bố chính thức phải bảo đảm chính xác, công bằng và không để hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau.


Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình nhằm tạo cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Kết quả điều tra, rà soát càng chính xác sẽ càng làm cho chính sách giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đến đúng đối tượng và đạt kết quả cao hơn.   

Lệ Thu

baohungyen.vn