Bà mẹ Việt Nam anh hùng 97 tuổi ở xã Lạc Đạo ủng hộ 3 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp về chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, vừa qua, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sạn, 97 tuổi ở xã Lạc Đạo (Văn Lâm) đã đến ủng hộ Ủy ban MTTQ xã số tiền 3 triệu đồng để góp sức cùng các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sạn ủng hộ xã Lạc Đạo phòng, chống dịch Covid-19

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sạn ủng hộ xã Lạc Đạo phòng, chống dịch Covid-19


 
Mẹ Sạn cho biết, số tiền trên mẹ đã tiết kiệm từ nguồn trợ cấp của mình để tham gia ủng hộ phong trào trên, Mẹ mong muốn dịch bệnh sớm được dập tắt.


Phương Minh

Phương Minh

baohungyen.vn