Hội nghị bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh Hưng Yên

Sáng ngày 21/7/2021, tại Trung tâm Chăm sóc Điều dưỡng chăm sóc người có công (Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh Hưng Yên.

                                                                                Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Khắc Sang - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Bình Dũng – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công; đại diện các nhà thầu tham gia xây dựng công trình.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu báo cáo đánh giá kết quả hoàn thành thi công công trình, kiểm tra thực tế công trình, các bên đồng ý bàn giao đưa công trình Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công vào sử dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá: Dự án xây dựng Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công đã được các nhà thầu thi công, thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và những nội dung đã được phê duyệt; tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng trong quá trình thi công, kiểm tra và nghiệm thu; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, chất lượng đạt yêu cầu thiết kế. Hồ sơ quản lý chất lượng đã được thiết lập đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước và các cấp có thẩm quyền. 

Đồng chí cũng yêu cầu, nhà thầu thi công xây lắp có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định. Đối với Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công, đơn vị có trách nhiệm thực hiện phương án di chuyển theo kế hoạch được phê duyệt. Các phòng Kế hoạch – Tài chính, Người có công căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn đơn vị các thủ tục, điều kiện về cơ sở vật chất, về con người, về chuyên môn để đơn vị sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Ban biên tập CTTĐT