Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống đuối nước 25 tháng 7

Ngày 28/4/2021, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết về phòng, chống tai nạn đuối nước số A/RES/75/273 và chọn ngày 25 tháng 7 hàng năm là ngày Thế giới phòng, chống đuối nước. Ngày thế giới phòng, chống đuối nước năm 2021 lần đầu được phát động với chủ đề: “Đuối nước có thể xảy ra với bất kỳ ai nhưng hoàn toàn có thể phòng, chống”.

Thực hiện Công văn số 354/TE-CSTE ngày 21/7/2021 của Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống đuối nước 25 tháng 7; nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung sau:

Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống đuối nước 25 tháng 7; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em (theo tài liệu gửi kèm).

Phối hợp với các địa phương rà soát những nơi nước sâu, nguy hiểm trong cộng đồng để cảnh báo, nhất là trong mùa mưa bão

Sử dụng các sản phẩm truyền thông đã được Cục Trẻ em xây dựng và quảng bá theo danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông:

 1. Logo và các thông điệp chủ chốt của chiến dịch, https://drive.google.com/drive/folders/1jRr0U1YmYCp9xXlvIvXs4zQot9eVq_MF
 2. Các postcard truyền thông. Gồm các tài liệu sau:
  1. Postcard “Trẻ em cần học bơi và kỹ năng an toàn để phòng chống đuối nước”.
  2. Postcard “Gia đình và nhà trường hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước và cách phòng chống”.
  3. Postcard “Gia đình cần chủ động giám sát, trông giữ trẻ để phòng chống đuối nước”.
  4. Postcard “Kiểm tra, bảo đảm môi trường an toàn để phòng chống đuối nước cho trẻ em”.
  5. Postcard “Làm rào chắn để kiểm soát trẻ tiếp cận nguồn nước mở”. https://drive.google.com/drive/folders/1f2NvpW3SvsDtj1wgHYJyO_UKEeZXizIo
 3. Các mẫu phướn treo, https://drive.google.com/drive/folders/13CpAoJE0e1aiso6Gu86QrIyAVeYYQ6ph

Các ấn bản điện tử:

 1. Poster về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:
  1. Poster “Đừng để con trẻ đuối nước ngay tại nhà”.
  2. Poster “Bạn có thể tự mình phòng tránh đuối nước” https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm
 2. Các tờ rơi về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:
  1. Tờ rơi “Đuối nước có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta”.
  2. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.
  3. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch Covid-19”.                                                                                            Địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm

Các video clip

1. Phóng sự ngắn tổng kết chương trình phòng chống đuối nước giai đoạn 2018-2019, https://www.youtube.com/watch?v=3sfk8wbISDA&list=PL_cYVYUX5HooASAR9wrIB1MFR8Iqd7X_r&index=4

2. Video clip về gánh nặng đuối nước https://www.youtube.com/watch?v=1GMyaxNEIDQ&list=PL_cYVYUX5HooASAR9wrIB1MFR8Iqd7X_r&index=4

3. Phóng sự đồng hành “Nỗ lực ngăn chặn đuối nước trẻ em”,https://www.youtube.com/watch?v=Tzy6QBrWTok&list=PL_cYVYUX5HooASAR9wrIB1MFR8Iqd7x_r&index=6

4. Thông điệp cổ động PCĐNTE, địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=_SNc5nv8gsw&list=PL_cYVYUX5HooASAR9wrIB1MFR8Iqd7x_r&index=8

5. Video clip 1 năm nhìn lại chương trình phòng chống đuối nước, https://www.youtube.com/watch?v=aTrPT-4NlBI&list=PL_cYVYUX5HooASAR9wrIBlMFR8Iqd7x_r&index=8

6. Hoạt hình “Bi và những người bạn” – Tập 1 – Bài học đáng nhớ, https://www.youtube.com/watch?v=Zd_k7hGICFU&list=PL_cYVYUX5HooASAR9wrIBlMFR8Iqd7x_r&index=10

Bộ video (15 tập ) hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước, https://www.youtube.com/playlist?list=PL_cYVYUX5HoqNqE23ifKxll6pzLuGwjTT

Ban biên tập CTTĐT