Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24/9/2021, Ủy Ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí về việc sử dụng một phần kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tổng trị giá của gói hỗ trợ vào khoảng 30.000 tỷ đồng.

Nội dung chi tiết: NQ 03

 

Ban biên tập Cổng TTĐT