Kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021

Thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021 đối với 07 đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại 10 huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung chi tiết: CV 3777

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở