Hội nghị trực tuyến tập huấn Công tác xã hội với trẻ tự kỷ

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 43/KH-UBND ngày 10/3/2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030; số 56/KH-UBND ngày 09/4/2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên,

Trong 02 ngày 11-12/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Công tác xã hội với trẻ tự kỷ. Tham gia buổi tập huấn có 684 cán bộ, công chức Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

Tại buổi tập huấn, qua chia sẻ của giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Hiệp Thương - Trưởng khoa Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội các đại biểu đã được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm về công tác xã hội với trẻ tự kỷ, các nguyên tắc trong trợ giúp trẻ tự kỷ và gia đình, vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp trẻ tự kỷ.

                                              Hình ảnh đại biểu tại các điểm cầu tham dự tập huấn

Bên cạnh việc đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp theo quy định của Nhà nước và của tỉnh, trẻ tự kỷ và gia đình rất cần sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Do đó, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ các hội, đoàn thể, cộng tác viên CTXH đóng vai trò quan trọng để gắn kết, kết nối trẻ tự kỷ với xã hội, giúp cho trẻ tự kỷ được phát huy tiềm năng của bản thân, sớm hòa nhập cộng đồng.

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở