Ngày 14/10: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Qua tổng hợp báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, đến ngày 14.10, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

1. Công tác tuyên truyền.

Đã tuyên truyền hơn 70 tin bài trên hệ thống Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên và trên các trang thông tin điện tử của các ngành.

2. Chính sách của tỉnh.

Theo báo cáo tổng hợp đến nay toàn tỉnh đã vận động quyên góp được từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 167 tỷ đồng, cụ thể: Ban vận động cấp tỉnh là 150 tỷ đồng, trong đó bằng tiền mặt 110 tỷ đồng và khoảng 40 tỷ là ủng hộ bằng thiết bị y tế; Ban vận động các huyện, thị xã, thành phố đã vận động được trên 17 tỷ đồng tiền mặt và thiết bị, dụng cụ y tế.

Đã thực hiện hỗ trợ đối với một số đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, với tổng số tiền 839.000.000 đồng. Trong đó:

- Hỗ trợ cho 326 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền là 489.000.000 đồng (mỗi trẻ em 1.500.000 đồng);

- Hỗ trợ hỗ trợ Trung tâm Hy vọng Tiên cầu nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi 20.000.000 đồng.

- Hỗ trợ cho 495 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em là con cán bộ y tế tham gia tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh phía nam nhân dịp tết Trung thu, với tổng kinh phí 330.000.000 đồng.

Đã thực hiện hỗ trợ 02 lần cho 12.826 hộ nghèo, hộ cận nghèo (34.687 nhân khẩu) trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí là 8.745.675.000 đồng (hơn 603 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và 39.000.000 đồng tiền mặt hỗ trợ công nhân).

Liên đoàn lao động tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho các đơn vị tham gia chống dịch và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền là 3.083.126.000 đồng (gần 4.500 lượt người).

Sở Lao động - Thương binh chủ trì rà soát được 5.274 người lao động Hưng Yên đang làm việc tại một số tỉnh phía Nam và trình UBND tỉnh mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tiến hành rà soát và chuẩn bị hỗ trợ đối với người khuyết tật đặc biệt nặng trên địa bàn tỉnh.

3. Chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

3.1. Chính sách giảm mức đóng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tính đến ngày 30/7/2021, Quỹ TNLĐBNN đã thực hiện rà soát giảm trừ (0,5%) Quỹ TNLĐBNN và gửi thông báo cho 4.191 đơn vị, với trên 188.000 lao động, số tiền tạm tính là 61,6 tỷ đồng (áp dụng từ ngày 01/7/ 2021 đến 30/6/2022). Trong đó: Đã thực hiện giảm đóng vào Quỹ TNLĐBNN, với tổng số tiền là 20.754.430.000 đồng cho hơn 4.200 doanh nghiệp, với hơn 190.000 lao động trong 04 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021)

3.2. Chính sách tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương.

UBND tỉnh đã phê duyệt và chi trả hỗ trợ cho 30 doanh nghiệp với 226 lượt lao động, trong đó hỗ trợ thêm 155 trẻ em, 17 lao động đang mang thai, tổng kinh phí là 1.004.895.000 đồng.

3.3. Chính sách hỗ trợ lao động ngừng việc.

UBND tỉnh đã phê duyệt và chi trả hỗ trợ cho 47 doanh nghiệp với 438 lượt lao động, trong đó hỗ trợ thêm 253 trẻ em, 13 lao động đang mang thai, tổng kinh phí là 704.000.000 đồng.

3.4. Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế.

UBND tỉnh đã phê duyệt và hỗ trợ đối tượng là F1 là 2.229.184.000 đồng (1.267 đối tượng F1, hỗ trợ thêm 217 trẻ em); F0 là 116.360.000 đồng (102 đối tượng F0 và hỗ trợ thêm cho 15 trẻ em).

3.5. Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật.

UBND tỉnh đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ cho 49 viên chức, với tổng kinh phí là 181.790.000 đồng.

3.6. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh.

UBND tỉnh đã phê duyệt và hỗ trợ cho 18 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Cừ - Tiên Lữ, với tổng kinh phí 54.000.000 đồng.

3.7. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Đã giải ngân cho 27 đơn vị với số tiền 10.584.000.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 2.864 lượt người lao động.

3.8. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

Đã thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 01 đơn vị, với 13 lao động, tổng kinh phí là 111.724.000 đồng.

4. Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và thế giới ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, thu nhập của người lao động. Để từng bước phòng, chống và khắc phục tỉnh hình dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ổn định sản xuất kinh doanh, yên tâm làm việc, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, do vậy tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 đã giảm 25,93%; Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 24.865 người, giảm so với cùng kỳ năm 2020 là 8,23%. Hiện nay Hưng Yên chưa phát sinh chính sách: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hưng Yên là một trong những tỉnh ít chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do vậy tỉnh chưa ban hành kế hoạch hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) mà đang tập trung hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

5. Hiện nay các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang đẩy nhanh việc chỉ đạo cơ sở rà soát, tổng hợp và trình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đảm bảo tiến độ hỗ trợ.

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở