Văn bản hợp nhất về quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

Ngày 06/12/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 4496/VBHN-BLĐTBXH xác thực văn bản hợp nhất quyết định quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nội dung chi tiết tại đây: VB 4496

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở