Phê duyệt gói thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nhâm Dần năm 2022

Ngày 04/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH phê duyệt E-HSYC gói thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 01

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở