Phê duyệt gói thầu mua sắm quà chúc thọ, mừng thọ người coa tuổi dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Ngày 04/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 02/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt E-HSYC gói thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nhâm Dần 2022

Nội dụng chi tiết tại đây: QĐ 02

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở