Hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất năm 2022

NGày 21/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 369/UBND-KT2 về việc hưởng ứng giờ Trái đất năm 2022. Theo đó, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình sử dụng điện và hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết "tự nguyện" trong 01 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ bảy, ngày 26/3/2022.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 369

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở