Tăng cường phòng dịch COVID-19 đối với lao động trước khi xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người lao động sau khi nhập cảnh Hàn Quốc và kế hoạch phái cử đã thống nhất với phía Hàn Quốc, ngày 03/03/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 629/SLĐTBXH-LĐVL về tăng cường phòng dịch COVID-19 đối với lao động trước khi xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 629

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở