Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động ngoài nước

Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ban hành Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 657

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở