Hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2022; nhằm bảo đảm trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em của UBND các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức quy định tại Luật Trẻ em, ngày 11/3/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 728/LĐTBXH-TE&BĐG đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch số 42/KH-UBND.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 728; Hướng dẫn đánh giá, xét duyệt, công nhận xã phường phù hợp với TE

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở