Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại cho trẻ em

Từ ngày 18.4.2022 đến ngày 05.5.2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại cho trẻ em tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, hơn 1.600 trẻ em được tham gia tập huấn, trang bị các kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em và cách phòng chống xâm hại cho trẻ em. Việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục là trách nhiệm và tình yêu thương con trẻ. Hãy cùng hành động để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện.

Một số hình ảnh tại các buổi tập huấn:

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở