Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2022

Từ ngày 15 - 20/9/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm cho hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; công chức Lao động - Thương binh và Xã hội; hội viên hội phụ nữ; đoàn viên thanh niên và Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Sang nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện; công chức Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị trấn; Đội công tác xã hội, hội viên hội phụ nữ và đoàn thanh niên trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xã hội tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; công tác tư vấn, trợ giúp người bán dâm hoàn lương ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe về tình hình tệ nạn mại dâm tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay; các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trong phòng, chống mại dâm; xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; kỹ năng đối với người làm công tác xã hội về hỗ trợ người mại dâm tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, các đại biểu còn được chuyên gia hướng dẫn nghiệp vụ trong tổ chức hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở.

Hội nghị cũng dành thời gian để giảng viên, học viên  thảo luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương.

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở